A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 26/PN/15 INFORMACJA O WYBORZE OFERT

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 11.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 23/PN/15 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 03.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/15
NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 01.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 30.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ


Zabrze, 18.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2015r.

Zabrze, 24.11.2015r.


Zabrze, 19.10.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/15
NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP Z O.O.


Zabrze, 14.10.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Zabrze, 04.11.2015r.


Zabrze, 12.10.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/15
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 06.11.2015r.

Zabrze, 13.11.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25/11/2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 13.11.2015r po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 17.11.2015r.


Zabrze, 02.10.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 24.09.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/15
NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP Z O.O.

Zabrze, 30.09.2015r.


Zabrze, 11.09.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/15
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.09.2015r.


Zabrze, 07.09.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 17.09.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zabrze, 20.08.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/15
NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM


Zabrze, 14.08.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/15 DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 04.08.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/15 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 29.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/15 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 28.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/15 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 24.07.2015r.


Zabrze, 17.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/15
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 27.07.2015r.


Zabrze, 13.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/15
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  • SIWZ
  • Załącznik nr 11 DO SIWZ - Szczegółowy wykaz umów z podwykonawcami
  • Załącznik nr 12 DO SIWZ - UWAGA !!!!!!!! - Dokumenty finansowe do przygotowania oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych – UDOSTĘPNIANE DO WGLĄDU NA WNIOSEK WYKONAWCY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zabrze, 17.07.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 20.07.2015r.

Zabrze, 21.07.2015r.


Zabrze, 13.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/15
NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

Zabrze, 10.08.2015r.


Zabrze, 13.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/15
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU


Zabrze, 08.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/15

NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 07.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/15
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


Zabrze, 06.07.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 30.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/15
NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 13.07.2015r.


Zabrze, 26.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/15
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 17.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/15
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 26.06.2015r.


Zabrze, 16.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/15

NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 11.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/15
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU

Zabrze, 24.06.2015r.


Zabrze, 10.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/15
NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Zabrze, 03.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/15
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 25.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU KOLANOWEGO ORAZ IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH


Zabrze, 20.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/15

NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 20.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 22.05.2015r.

MODYFIKACJA SIWZ

Zabrze, 17.06.2015r.

Zabrze, 25.06.2015r.


Zabrze, 19.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/15

NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zabrze, 27.05.2015r.


Zabrze, 13.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/15
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zabrze, 09.06.2015r.


Zabrze, 13.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 04/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ORTOPEDYCZNYM


Zabrze, 12.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/15
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 15.05.2015r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 20.05.2015r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 27.05.2015r.


Zabrze, 08.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU, KOLANOWEGO, ORAZ IMPLANTÓW ZESPOLONYCH

Zabrze, 15.05.2015r.


Zabrze, 30.04.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 03/PN/15
NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze, 13.04.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/15

NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 22.04.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.04.2015r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 11.12.2015
Podpisał: Franciszek Skiba
Dokument z dnia: 03.12.2015
Dokument oglądany razy: 71 871