A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 07/PN/16 WYJAŚNIENIA

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 12.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH


Zabrze, 08.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/16
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 06.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze, 04.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/16
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 12.04.2016r.


Zabrze, 31.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/16
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 13.04.2016r.


Zabrze, 15.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 04.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/16
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU ORAZ SZYBKICH TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ, DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH


Zabrze, 04.03.2016r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/16
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 15.02.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 25.02.2016r.


Zabrze, 03.02.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/16
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU ORAZ SZYBKICH TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ, DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

  • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  • SIWZ wraz z pakietami 17 pakietami
    (sporządzone w programie Microsoft WORD dla pakietów 9, 11, 17)
  • PAKIETY
    (sporządzone w programie Microsoft EXCEL dla pakietów 1-8, 10, 12-16)

Zabrze, 10.02.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zabrze, 12.02.2016r.


Zabrze, 02.02.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/16
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 08.02.2016r.


Zabrze, 14.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 11.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 23/PN/15 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 03.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/15
NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 01.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 30.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ


Zabrze, 18.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2015r.

Zabrze, 24.11.2015r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 14.04.2016
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 79 826