A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 6/ZO/ZPU/16 NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 20.07.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/16 NA DOSTAWĘ ODZIEŻY I OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PERSONELU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O.


Zabrze, 20.07.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/16 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 19.07.2016r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 1
PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/16 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 08.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 6/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 08.07.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 4/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 07.07.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/16
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • SIWZ wraz z załącznikami nr od 1 do 12
 • ZAŁĄCZNIK nr 13
 • ZAŁĄCZNIK nr 14 Dokumenty finansowe do przygotowania oferty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych – DO WGLĄDU NA WNIOSEK WYKONAWCY W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zabrze, 12.07.2016r.


Zabrze, 07.07.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/16
NA DOSTAWĘ ODZIEŻY I OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PERSONELU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 13.07.2016r.

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT


Zabrze, 06.07.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO


Zabrze, 23.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/16
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 16.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/16
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 15.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/16
NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 22.06.2016r.

Zabrze, 24.06.2016r.

Zabrze, 01.07.2016r.

Zabrze, 05.07.2016r.


Zabrze, 14.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/16
NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJACY

Zabrze, 21.06.2016r.


Zabrze, 14.06.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 4/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.06.2016r.

Zabrze, 22.06.2016r.

Zabrze, 27.06.2016r.

Zabrze, 30.06.2016r.


Zabrze, 10.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/16
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


Zabrze, 03.06.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/16
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze, 10.05.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/16
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 04.05.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze, 02.05.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH


Zabrze, 28.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/16
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


Zabrze, 12.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 21.04.2016r.


Zabrze, 08.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/16
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 02.05.2016r.


Zabrze, 06.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze, 04.04.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/16
NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 12.04.2016r.


Zabrze, 31.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/16
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 13.04.2016r.

Zabrze, 22.04.2016r.


Zabrze, 15.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 04.03.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/16
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU ORAZ SZYBKICH TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ, DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH


Zabrze, 04.03.2016r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/16
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 15.02.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 25.02.2016r.


Zabrze, 03.02.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/16
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU WRAZ Z DOSTAWĄ WIELOPARAMETROWYCH PASKÓW DO MOCZU ORAZ SZYBKICH TESTÓW I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ, DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • SIWZ wraz z pakietami 17 pakietami
  (sporządzone w programie Microsoft WORD dla pakietów 9, 11, 17)
 • PAKIETY
  (sporządzone w programie Microsoft EXCEL dla pakietów 1-8, 10, 12-16)

Zabrze, 10.02.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zabrze, 12.02.2016r.


Zabrze, 02.02.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/16
NA ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS I MEDIA RELATIONS DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 08.02.2016r.


Zabrze, 14.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 11.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 23/PN/15 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 03.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/15
NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 01.12.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 30.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ


Zabrze, 18.11.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/15
NA DOSTAWY MYJNI – DEZYNFEKTOR DO KACZEK I BASENÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2015r.

Zabrze, 24.11.2015r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 20.07.2016
Podpisał: Franciszek Skiba
Dokument z dnia: 13.07.2016
Dokument oglądany razy: 82 865