A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.09.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana linków

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 22.09.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 20.09.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO


Zabrze, 16.09.2016r.

ZAMÓWIENIE ZNAK 7/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 12.09.2016r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK 05 / ZO / 16 NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO


Zabrze, 02.09.2016r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/16
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)
Opublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 22.09.2016
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 22.09.2016
Dokument oglądany razy: 86 419