A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Odpowiedzi - przetarg 24pn11 i Odpowiedzi - przetarg 26pn11

Zamówienia Publiczne

Zabrze,12.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 21/PN/11 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNEGO I KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT


Zabrze,12.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/11- UZUPEŁNIAJĄCY NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,11.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/11 NA USŁUGĘ NAPRAWY WIDEOKOLONOSKOPU I WIDEOGASTROSKOPU

Zabrze,13.07.2011r.


Zabrze,08.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/11 NA DOSTAWĘ APARATU USG WRAZ Z USŁUGĄ POŻYCZKI


Zabrze,07.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/11 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 13.07.2011r.


Zabrze, 04.07.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/11 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCHOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ (doc)

Pakiety

Zabrze, 08.07.2011r.

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zabrze, 30.06.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY 20/PN/11
NA USŁUGI LEKARSKIE ORAZ USŁUGI OPIEKI MEDYCZNEJ


INFORMACJA O WYBORZE OFERT


Zabrze, 29.06.2011


INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART 92 UST. 1 PKT 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/11- UZUPEŁNIAJĄCY
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ ORAZ ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

-Informacja o wyborze (doc)

Zabrze, 16.06.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/11/ UZUPEŁNIAJĄCY NA DOSTAWY ENDOPROTEZ ORAZ ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

- SIWZ (doc)

- ZAŁĄCZNIK (xls)

- Ogłoszenie


Zabrze 15.06.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 18/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJACY

- INFORMACJA O WYBORZE OFERT


Zabrze 15.06.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/11 NA NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNEGO I KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

- SIWZ (dwa pakiety - WORD)

- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zabrze, 21.06.2011

- WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW - UZIPEŁNIAJACY

Zabrze 08.06.2011 r.

Zabrze 02.06.2011 r.Opublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 13.07.2011
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 03.06.2011
Dokument oglądany razy: 2 777