A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja informacji

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 23.08.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 27/PN/11
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH ORAZ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH NA POTRZEBY SZPITALA


Zabrze, 01.08.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/11 NA DOSTAWĘ ODZIEŻY I OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PERSONELU SZPITALA

Zabrze, 03.08.2011

Zabrze, 05.08.2011


Zabrze, 28.07.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/PN/11
NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Zabrze, 05.08.2011


Zabrze, 26.07.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERT PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 25/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJACY


Zabrze, 25.07.2011

Przetarg nieograniczony 27/PN/11 na sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych oraz artykułów przemysłowych na potrzeby Szpitala.

Zabrze, 29.07.2011


Zabrze, 25.07.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/11
NA USŁUGĘ NAPRAWY WIDEOKOLONOSKOPU I WIDEOGASTROSKOPU


Zabrze,12.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 21/PN/11 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNEGO I KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERTOpublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 23.08.2011
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 23.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 873