A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 27.06.2018 z powodu:
ZDUBLOWANE STRONY

Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 09/ZO/ZPU/18
NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ ŚWIADCZONĄ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 27.04.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 08/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/18
NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ, W TYM OPERACYJNEJ, DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 19.06.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 07/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 06.06.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

Zabrze, 19.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 08.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.

Zabrze, 30.05.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 05/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/18
NA USŁUGI UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 23.05.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO W DNIU DZISIEJSZYM PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE

Zabrze, 14.06.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 04/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 06.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/18
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 05.04.2018r.

Zabrze, 10.05.2018r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 15.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/18
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Zabrze, 22.03.2018r.

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 17.04.2018r.

Zabrze, 23.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/18
NA DZIERŻAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TESTÓW LABORATORYJNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 03.04.2018r.

Zabrze, 07.05.2018r.

Zabrze, 14.05.2018r.

Zabrze, 14.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/17
NA UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM

Zabrze, 20.03.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI

Zabrze, 18.01.2018r.

Zabrze, 01.03.2018r.

Zabrze, 09.03.2018r.


POSTĘPOWANIE L.DZ.SM/DZ/3504/2018
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
USŁUGA TRANSPORTOWA ŚWIADCZONA W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 16.04.2018r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 19.06.2018
Podpisał: Karolina Grabowiec
Dokument z dnia: 19.06.2018
Dokument oglądany razy: 141 862
Wersja do druku