A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 04/PN/19 OGŁOSZENIE, SIWZ, ZAŁĄCZNIKI 1;1A;2;3;4;5

Zamówienia Publiczne

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

  1. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych.
  2. Po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
  3. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
  4. Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


Platforma Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/19
DOSTAWA ZESTAWU MONITOROWANIA SŁUŻĄCEGO DO REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 14.01.2019r.

Zabrze, 23.01.2019r.

Zabrze, 30.01.2019r.


POSTĘPOWANIE NR 27/PN/18
PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 11.01.2019r.

Zabrze, 16.01.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 21.01.2019r.

Zabrze, 29.01.2019r.

Zabrze, 11.02.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/18
NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Zabrze, 27.12.2018r.

Zabrze, 08.01.2019r.

Zabrze, 17.01.2019r.

Zabrze, 29.01.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/18
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 08.10.2018r.

Zabrze, 17.10.2018r.

Zabrze, 24.10.2018r.

Zabrze, 08.11.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/18
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SŁUŻĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 13.10.2018r.

Zabrze, 02.11.2018r.

Zabrze, 06.11.2018r.

Zabrze, 09.11.2018r.

Zabrze, 26.11.2018r.

Zabrze, 20.12.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/18
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 02.10.2018r.

Zabrze, 05.11.2018r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 08.11.2018r.

Zabrze, 21.11.2018r.

Zabrze, 03.12.2018r.

Zabrze, 25.01.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 09.10.2018r.

Zabrze, 18.10.2018r.

Zabrze, 26.11.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/18
DOSTAWA WYPOSAŻENIA, MEBLI ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 31.08.2018r.

Zabrze, 07.09.2018r.

Zabrze, 24.09.2018r.

Zabrze, 10.10.2018r.

Zabrze, 29.10.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/18
NA DOSTAWY ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH DO TERAPII VAC KCI

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 27.07.2018r.

Zabrze, 07.08.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/18
NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 17.07.2018r.

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 25.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/18
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 09.07.2018r.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 18.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 23.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.

Zabrze, 25.07.2018r.

Zabrze, 26.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/18
ZABUDOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I ZASILANIA REZERWOWEGO DLA WYBRANEGO SEGMENTU SZPITALA ORAZ ZABUDOWA NOWEJ PODROZDZIELNI NN RGF WRAZ Z NOWYMI PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI W OBIEKCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 28.06.2018r.

Zabrze, 06.07.2018r.

Zabrze, 09.07.2018r.

Zabrze, 12.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.

Zabrze, 03.08.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/18
NA DOSTAWY ZAMKNIĘTGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

Zabrze, 21.06.2018r.

Zabrze, 26.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.

Zabrze, 06.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 09/ZO/ZPU/18
NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ ŚWIADCZONĄ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 27.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/18
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W POSTACI GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 08/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 07/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 06.06.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

Zabrze, 19.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 08.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.

Zabrze, 30.05.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 05/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/18
NA USŁUGI UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 23.05.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO W DNIU DZISIEJSZYM PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE

Zabrze, 14.06.2018r.

Zabrze, 21.06.2018r.

Zabrze, 04.07.2018r.

Zabrze, 12.07.2018r.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 19.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 04/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 06.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/18
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 05.04.2018r.

Zabrze, 10.05.2018r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 15.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.

Zabrze, 04.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/18
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Zabrze, 22.03.2018r.

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 17.04.2018r.

Zabrze, 23.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/18
NA DZIERŻAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TESTÓW LABORATORYJNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 03.04.2018r.

Zabrze, 07.05.2018r.

Zabrze, 14.05.2018r.

Zabrze, 14.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/17
NA UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM

Zabrze, 20.03.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI

Zabrze, 18.01.2018r.

Zabrze, 01.03.2018r.

Zabrze, 09.03.2018r.


POSTĘPOWANIE L.DZ.SM/DZ/3504/2018
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
USŁUGA TRANSPORTOWA ŚWIADCZONA W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 16.04.2018r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 11.02.2019
Podpisał: Dorota Kijowska
Dokument z dnia: 11.02.2019
Dokument oglądany razy: 157 770