A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie przetargu 39pn2011

Zamówienia Publiczne

Zabrze,15.12.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 40/PN/11 NA DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze,02.12.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 36/PN/11 NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze,08.12.2011r.

Zabrze,02.12.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 38/PN/11 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze,29.11.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 37/PN/11 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze,21.11.2011r.

Zabrze,14.11.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 36/PN/11 NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze,10.11.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,04.11.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/11 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze, 28.10.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 35/PN/11 NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO


Zabrze, 18.10.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 34/PN/11 NA DOSTAWĘ ZESTAWU NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO METODĄ BIOLOGICZNĄ
PRESSFIT, Z ZASTOSOWANIEM FREZÓW DIAMENTOWYCH


Zabrze, 14.10.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 35/PN/11 NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

Zabrze, 20.10.2011r.


Zabrze,05.10.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERT, ODRZUCENIU OFERTY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/11 NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze,30.09.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 34/PN/11 NA DOSTAWĘ ZESTAWU NARZĘDZI DO REKONSTRUKCKI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO METODĄ BIOLOGICZNĄ – PRESSFIT, Z ZASTOSOWANIEM FREZÓW DIAMENTOWYCH


Zabrze, 21.09.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 18.10.2011r.

Zabrze, 20.10.2011r.

Zabrze, 25.10.2011r.


Zabrze, 20.09.2011

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT


Zabrze, 14.09.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/11 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze,05.10.2011r.

WYJAŚNIENIA W TRYBIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zabrze 11.10.2011r.

WYJAŚNIENIA II W TRYBIE ART. 38 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zabrze, 09.09.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/11 NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 16.09.2011

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Zabrze, 05.09.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 02.09.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 92 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY, 


Zabrze, 02.09.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 92 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH INFORMACJA O WYKLUCZENIU OFERTY INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY


Zabrze, 23.08.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 27/PN/11
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH ORAZ ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH NA POTRZEBY SZPITALA


Zabrze, 01.08.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/11 NA DOSTAWĘ ODZIEŻY I OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO DLA PERSONELU SZPITALA

Zabrze, 03.08.2011

Zabrze, 05.08.2011


Zabrze, 28.07.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/PN/11
NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Zabrze, 05.08.2011


Zabrze, 26.07.2011

INFORMACJA O WYBORZE OFERT PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 25/PN/11 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJACY


Zabrze, 25.07.2011

Przetarg nieograniczony 27/PN/11 na sukcesywne dostawy artykułów ogólnospożywczych oraz artykułów przemysłowych na potrzeby Szpitala.

Zabrze, 29.07.2011


Zabrze, 25.07.2011

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/11
NA USŁUGĘ NAPRAWY WIDEOKOLONOSKOPU I WIDEOGASTROSKOPU


Zabrze,12.07.2011r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYNR 21/PN/11 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNEGO I KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERTOpublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 15.12.2011
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 6 631