A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 22/DP/06/2022 NAZWA LINK

Konkursy na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 23/DP/06/2022

W ZAKRESIE:

USŁUGI LEKARSKIE Z DZIEDZINY GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 29.06.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 22/DP/06/2022

W ZAKRESIE:

USŁUGI LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.06.2022r.

Zabrze, 21.06.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 21/DP/06/2022

W ZAKRESIE:

USŁUGI LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 03.06.2022r.

Zabrze, 09.06.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 20/DP/06/2022

W ZAKRESIE:

PAKIET NR 1
WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET NR 2
WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET NR 3
WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH
ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET NR 4
WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW
PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET NR 5
WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET NR 6
WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 03.06.2022r.

Zabrze, 23.06.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 19/DP/05/2022

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH Z DZIEDZINY CHIRURGII OGÓLNEJ - ZABIEGI MAŁOINWAZYJNE ENDOSKOPOWE I LAPAROSKOPOWE W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.05.2022r.

Zabrze, 23.05.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 02/DO/04/2022

W ZAKRESIE:
BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zabrze, 26.04.2022r.

Zabrze, 04.05.2022r.

Zabrze, 12.05.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 18/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 01.04.2022r.

Zabrze, 21.04.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 17/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH POSIADANYCH UPRAWNIEŃ LEKARZA SYSTEMU - DYŻURY LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 30.03.2022r.

Zabrze, 21.04.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 16/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
PAKIET 1 - USŁUG LEKARSKICH W RAMACH SPECJALNOŚCI POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO - SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

PAKIET 2 - WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DZIEDZINY POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO - SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, 28.03.2022r.

Zabrze, 21.04.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 01/DO/03/2022

W ZAKRESIE:
BADAŃ LABORATORYJNYCH

Zabrze, 23.03.2022r.

Zabrze, 31.03.2022r.

Zabrze, 07.04.2022r.

Zabrze, 14.04.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 15/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH W RAMACH SPECJALNOŚCI GASTROENTEROLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.03.2022r.

Zabrze, 24.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 14/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
USŁUGI LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 14.03.2022r.

Zabrze, 24.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 13/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH NA RZECZ PACJENTÓW ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Zabrze, 09.03.2022r.

Zabrze, 23.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 12/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DZIEDZINY CHOROBY WEWNĘTRZNE W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO - SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, 09.03.2022r.

Zabrze, 24.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 11/DP/03/2022

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO

Zabrze, 02.03.2022r.

Zabrze, 24.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 10/DP/02/2022

W ZAKRESIE:
PAKIET 1 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET 2 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET 3 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET 4 - WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET 5 - WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET 6 - WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 23.02.2022r.

Zabrze, 23.03.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 09/DP/02/2022

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA PROCEDUR ANESTEZJOLOGICZNYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG LEKARSKICH ORAZ PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Zabrze, 08.02.2022r.

Zabrze, 21.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 08/DP/02/2022

W ZAKRESIE:
PAKIET 1 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET 2 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET 3 - WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET 4 - WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET 5 - WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET 6 - WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 01.02.2022r.

Zabrze, 21.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 07/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
PAKIET 1 - USŁUG LEKARSKICH W RAMACH SPECJALNOŚCI POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO - SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

PAKIET 2 - WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DZIEDZINY POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO - SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, 31.01.2022r.

Zabrze, 21.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 06/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH NA RZECZ PACJENTÓW ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Zabrze, 24.01.2022r.

Zabrze, 09.02.2022r.

Zabrze, 21.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 05/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH W RAMACH SPECJALNOŚCI GASTROENTEROLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.01.2022r.

Zabrze, 09.02.2022r.

Zabrze, 21.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 04/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA PROCEDUR ANESTEZJOLOGICZNYCH, ŚWIADCZENIA USŁUG LEKARSKICH ORAZ PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Zabrze, 21.01.2022r.

Zabrze, 08.02.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 03/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH POSIADANYCH UPRAWNIEŃ LEKARZA SYSTEMU - DYŻURY LEKARSKIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 14.01.2022r.

Zabrze, 24.01.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 02/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH SPECJALNOŚCI CHIRURGIA OGÓLNA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH ORAZ DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 04.01.2022r.

Zabrze, 20.01.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 01/DP/01/2022

W ZAKRESIE:
USŁUGI LEKARSKIE W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 04.01.2022r.

Zabrze, 20.01.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 03/DO/12/2021

W ZAKRESIE:
TRANSPORT MEDYCZNY I SANITARNY

ZADANIE 1 - REALIZACJA TRANSPORTU KARETKĄ TYPU "S"

ZADANIE 2 - REALIZACJA TRANSPORTU KARETKĄ TYPU "P"

ZADANIE 3 - REALIZACJA TRANSPORTU KARETKĄ PRZEWOZOWĄ TYPU "T"

Zabrze, 21.12.2021r.

Zabrze, 11.01.2022r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 02/DO/11/2021

W ZAKRESIE:
BADAŃ MUTACJI GENU BRCA1 I BRCA2 (ANALIZA PEŁNEJ SEKWENCJI) TECHNIKĄ SEKWENCJONOWANIA NOWEJ GENERACJI NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) MUTACJI SOMATYCZNYCH I GERMINALNYCH W MATERIALE NOWOTWOROWYM

Zabrze, 10.11.2021r.

Zabrze, 23.11.2021r.

Zabrze, 06.12.2021r.

Zabrze, 15.12.2021r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 29.06.2022
Podpisał: Sylwia Woźniak
Dokument z dnia: 29.06.2022
Dokument oglądany razy: 136 205