A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY - INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 91 UST 1

Zamówienia Publiczne

Zabrze,20.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,19.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,12.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/12 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze,09.07.2012r.

PISEMNY PRZETARG 02/PN/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE GABINETU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ


Zabrze,09.07.2012r.

PISEMNY PRZETARG 01/P0/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE WIELOBRANŻOWEGO PUNKTU SPRZEDAŻY Z MAŁĄ GASTRONOMIĄ


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,12.07.2012r.

Zabrze,13.07.2012r.


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/12 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,13.07.2012r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/ PN /12 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze,17.07.2012r.


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/12 NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze,12.07.2012r.


Zabrze,04.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/12 NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

Zabrze,10.07.2012r.

W załączeniu poprawiony, sporządzony w programie MICROSOFT EXCELL
FORMULARZ OFERTOWO CENOWY NA KTÓRYM WYKONAWCA WINIEN ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ.


Zabrze,27.06.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/12 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)


Zabrze,18.06.2012r.

PISEMNY PRZETARG 01/P0/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE WIELOBRANŻOWEGO PUNKTU SPRZEDAŻY Z MAŁĄ GASTRONOMIĄ


Zabrze,18.06.2012r.

PISEMNY PRZETARG 02/PN/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE GABINETU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ


Zabrze,11.06.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/12 NA UDOSTĘPNIENIE SYGNAŁU INTERNETOWEGO I WYKONANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH


Zabrze,30.05.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/12 NA UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O

Zabrze,12.06.2012r.


Zabrze,23.05.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/12 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


Zabrze,23.05.2012r.

Zabrze,18.05.2012r.

RZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/12 NA UDOSTĘPNIENIE SYGNAŁU INTERNETOWEGO I WYKONANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH


Zabrze,11.05.2012r.

PRZETARG 8/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW-UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,07.05.2012r.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 02/PN/12 PROWADZONA ZGODNIE Z ART 76 UST PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze,30.04.2012r.

LICYTACJA ELEKTRONICZNA NR 01/PN/12 PROWADZONA ZGODNIE Z ART 76 UST PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH


Zabrze,30.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/12 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zabrze,08.05.2012r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 09 MAJA 2012R NA DZIEŃ 11 MAJA 2012R

WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT ZMIENIA SIĘ RÓWNIEŻ TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Z DNIA 07 CZERWCA 2012 NA DZIEŃ 09 CZERWCA 2012R


Zabrze,30.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN//12 NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH


Zabrze,20.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/12 NA DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze,16.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/12 NA:

 • DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
 • DOSTAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR,
 • DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI,
 • DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zabrze,12.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,11.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN//12 NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Zabrze,17.04.2012r.


Zabrze,06.04.2012r.

DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Zabrze,13.04.2012r.


Zabrze,06.04.2012r.

DOSTAWY ARTYKUŁÓW I MATERIAŁÓW BIUROWYCH

Zabrze,13.04.2012r


Zabrze,03.04.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH


Zabrze,28.03.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/12 NA:

 • DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
 • DOSTAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR,
 • DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI,
 • DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 2. SIWZ
 3. 5 PAKIETÓW w tabelach sporządzonych:
  · w programie MS Word dla pakietu 1 i 2 (zamieszczone w SIWZ)
  · w programie MS Excel dla pakietu 3; 4 i 5

Zabrze,03.04.2012r.


Zabrze,22.03.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/12 NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,27.03.2012r.


Zabrze,15.03.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/12 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,02.03.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/12 NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCHOpublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 20.07.2012
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 20.07.2012
Dokument oglądany razy: 13 946