A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.10.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Kosmetyka

Zamówienia Publiczne

Zabrze,11.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ,
ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,09.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,26.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/12 NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze,21.09.2012r.

PRZETARG NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze,16.10.2012r.

Zabrze,19.10.2012r.


Zabrze,18.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/12 WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze,18.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21 PN/12 NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze,11.09.2012r.

OFERTA CENOWA NR 2/ZO/ZPU/12 NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI PROSEKTORIUM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze,11.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,11.09.2012r.

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI PROSEKTORIUM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O, PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze,10.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/12 NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze,07.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/12NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze,13.09.2012r.

Zabrze,14.09.2012r.


Zabrze,04.09.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,03.09.2012r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI
PROSEKTORIUM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O, PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 z załącznikami:

Zabrze,04.09.2012r.


Zabrze,31.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/12 NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU
SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze,04.09.2012r.


Zabrze,29.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze,01.10.2012r.


Zabrze,23.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,29.08.2012r.


Zabrze,22.08.2012r.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU ZNAK 03/PO/2012 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE GABINETU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO


Zabrze,20.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/12 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)


Zabrze,20.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/12 NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM


Zabrze,13.08.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/12 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)


Zabrze,31.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/12 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,31.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/12 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,31.07.2012r.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE GABINETU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO


Zabrze,26.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/12 NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze,23.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,20.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,19.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,12.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/12 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze,09.07.2012r.

PISEMNY PRZETARG 02/PN/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE GABINETU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ


Zabrze,09.07.2012r.

PISEMNY PRZETARG 01/P0/12 NA NAJEM POMIESZCZEŃ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA PROWADZENIE WIELOBRANŻOWEGO PUNKTU SPRZEDAŻY Z MAŁĄ GASTRONOMIĄ


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/ PN /12 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze,17.07.2012r.


Zabrze,06.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/12 NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze,12.07.2012r.


Zabrze,04.07.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/12 NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH WRAZ Z TRANSPORTEM I DZIERŻAWĄ BIELIZNY SZPITALNEJ ORAZ USŁUGĘ PRANIA BIELIZNY SZPITALNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z TRANSPORTEM

Zabrze,10.07.2012r.

W załączeniu poprawiony, sporządzony w programie MICROSOFT EXCELL
FORMULARZ OFERTOWO CENOWY NA KTÓRYM WYKONAWCA WINIEN ZŁOŻYĆ SWOJĄ OFERTĘ.

Zabrze,03.08.2012r.

Zabrze,07.08.2012r.


Zabrze,27.06.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/12 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze,25.07.2012r.

Zabrze,31.07.2012r.

!!! UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT PROSZE ŚLEDZIĆ STRONĘ
!!! UWAGA !!!
ZMIANA FORMULARZA OFERTOWO-CENOWEGO

Zabrze, 01.08.2012r.

UWAGA ZMIANA
TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 13/08/2012


Zabrze,11.06.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/12 NA UDOSTĘPNIENIE SYGNAŁU INTERNETOWEGO I WYKONANIE ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCHOpublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 19.10.2012
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 19.10.2012
Dokument oglądany razy: 15 283