A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/12 NA DOSTAWĘ SERWERA Z MACIERZĄ, URZĄDZENIEM DO KOPII ZAPASOWYCH, ZASILACZEM AWARYJNYM I SZAFĄ DO ZABUDOWY SYSTEMU WRAZ Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU - INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 91 UST 1

Zamówienia Publiczne

Zabrze,06.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,05.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,31.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,30.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/12 NA DOSTAWĘ SERWERA Z MACIERZĄ, URZĄDZENIEM DO KOPII ZAPASOWYCH, ZASILACZEM AWARYJNYM I SZAFĄ DO ZABUDOWY SYSTEMU WRAZ Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU


Zabrze,26.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,24.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 23/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,11.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ,
ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,21.09.2012r.

PRZETARG NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze,16.10.2012r.

Zabrze,19.10.2012r.
Opublikował: Andrzej Laskowski
Publikacja dnia: 06.11.2012
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 06.11.2012
Dokument oglądany razy: 15 850