A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.02.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 91 UST 1 06pn14

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 13.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/14 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK, LEKÓW ORAZ PASKÓW DO GLUKOMETRÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 17.02.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!!!

Zabrze, 19.02.2014r.


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 49/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 06.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN//14 NA:
· DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
· DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Zabrze, 14.02.2014r.

Zabrze, 24.02.2014r.


Zabrze, 29.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 22.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 21.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze,17.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 16.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 14.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zabrze, 21.01.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 08.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.12.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 12.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 10.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze, 03.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47/PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 40/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze, 02.12.2013r.

UWAGA SPROSTOWANIE
INFORMACJI O WYBORZE OFERT, INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zabrze, 29.11.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 43/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 28.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 30.12.2013r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierajace wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 30.12.2013r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 07.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 03.01.2014r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 20.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 04.12.2013r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 24.02.2014
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 17.01.2014
Dokument oglądany razy: 34 724