A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: INFORMACJA O WYBORZE OFERT 10pn2014

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 02.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/14 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 30.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/14 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 24.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY


Zabrze, 23.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY


Zabrze, 22.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYM


Zabrze, 10.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze, 08.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10 / PN / 14 NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Zabrze, 11.04.2014r.

Zabrze, 14.04.2014r.


Zabrze, 01.04.2014r.

PRZETARG NR 03/PN/14 „WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.”

Zabrze, 25.04.2014r.

Zabrze, 29.04.2014r.


Zabrze, 31.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/14 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 03.04.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Zabrze,07.04.2014r.

Zabrze,08.04.2014r.


Zabrze, 28.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 04.04.2014.


Zabrze, 28.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Zabrze, 03.04.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Zabrze,07.04.2014r.

Zabrze,09.04.2014r.


Zabrze, 18.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 13.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/14 NA:
· DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
· DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH


Zabrze, 06.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 28.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/14 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK, LEKÓW ORAZ PASKÓW DO GLUKOMETRÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 13.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/14 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK, LEKÓW ORAZ PASKÓW DO GLUKOMETRÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 17.02.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!!!

Zabrze, 19.02.2014r.


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 49/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 06.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN//14 NA:
· DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
· DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Zabrze, 14.02.2014r.

Zabrze, 24.02.2014r.


Zabrze, 29.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 22.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 21.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze,17.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 16.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 14.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zabrze, 21.01.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 08.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.12.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 12.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 10.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze, 03.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47/PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 40/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze, 02.12.2013r.

UWAGA SPROSTOWANIE
INFORMACJI O WYBORZE OFERT, INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zabrze, 29.11.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 43/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 28.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 30.12.2013r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierajace wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 30.12.2013r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 07.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 03.01.2014r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 20.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 04.12.2013r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 02.05.2014
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 09.04.2014
Dokument oglądany razy: 36 603