A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 07/PN/15 USUNIĘCIE: OGŁOSZENIE, WYJAŚNIENIA, INFORMACJE

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 17.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/15
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


Zabrze, 16.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/15 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 11.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/15
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE BYŁYCH POMIESZCZEŃ SALI OPERACYJNEJ NA SALĘ CHORYCH W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU

Zabrze, 24.06.2015r.


Zabrze, 10.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/15
NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH


Zabrze, 03.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/15
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 01.06.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/15
NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO-BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH


Zabrze, 25.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU KOLANOWEGO ORAZ IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH


Zabrze, 20.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/15

NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 20.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 22.05.2015r.

MODYFIKACJA SIWZ

Zabrze, 17.06.2015r.


Zabrze, 19.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/15
NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO-BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH

Zabrze, 25.05.2015r.


Zabrze, 19.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/15

NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zabrze, 27.05.2015r.


Zabrze, 13.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/15
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zabrze, 09.06.2015r.


Zabrze, 13.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 04/PN/15
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ORTOPEDYCZNYM


Zabrze, 12.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/15
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 15.05.2015r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 20.05.2015r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 27.05.2015r.


Zabrze, 08.05.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU, KOLANOWEGO, ORAZ IMPLANTÓW ZESPOLONYCH

Zabrze, 15.05.2015r.


Zabrze, 30.04.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 03/PN/15
NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH


Zabrze, 13.04.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/15

NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 22.04.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.04.2015r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 24.06.2015
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 24.06.2015
Dokument oglądany razy: 61 557