A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 18/DK/07/2019 OGŁOSZENIE, MATERIAŁY, UMOWA

Konkursy na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 17/DK/07/2019

W ZAKRESIE:
DYŻURÓW LEKARSKICH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 05.07.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 16/DK/06/2019

W ZAKRESIE:
USŁUG LEKARSKICH W RAMACH POSIADANYCH UPRAWNIEŃ LEKARZA SYSTEMU TJ. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM - SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 01.07.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 15/DK/06/2019

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NA ODDZIALE NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM W TYM WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 19.06.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 14/DK/06/2019

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA ZAWODU RATOWNIKA MEDYCZNEGO W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM

Zabrze, 06.06.2019r.

Zabrze, 19.06.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 13/DK/06/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: USŁUG LEKARSKICH W RAMACH SPECJALNOŚCI POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO – SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU
PAKIET 2: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z DZIEDZINY POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH W NZOZ CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO – SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU

Zabrze, 03.06.2019r.

Zabrze, 19.06.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 12/DK/05/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET 2: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET 3: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET 4: WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET 5: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET 6: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 14.05.2019r.

Zabrze, 24.05.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 11/DO/05/2019

W ZAKRESIE:
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ OBEJMUJĄCEJ RM, TK, RTG, USG W LOKALIZACJI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Zabrze, 13.05.2019r.

Zabrze, 16.05.2019r.

Zabrze, 21.05.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 10/DK/04/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH SPECJALNOŚCI ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH ORAZ DYŻURÓW LEKARSKICH
PAKIET 2: USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH SPECJALNOŚCI ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 08.04.2019r.

Zabrze, 23.04.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 09/DO/04/2019

W ZAKRESIE:
DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ OBEJMUJĄCEJ RM, TK, RTG, USG W LOKALIZACJI UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

Zabrze, 05.04.2019r.

Zabrze, 18.04.2019r.

Zabrze, 19.04.2019r.

Zabrze, 07.05.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 08/DK/03/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET 2: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET 3: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET 4: WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET 5: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET 6: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 04.03.2019r.

Zabrze, 22.03.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 07/DO/03/2019

W ZAKRESIE:
BADAŃ EMG

Zabrze, 04.03.2019r.

Zabrze, 07.03.2019r.

Zabrze, 15.03.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 06/DO/02/2019

W ZAKRESIE:
BADAŃ EMG

Zabrze, 21.02.2019r.

Zabrze, 01.03.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 05/DK/02/2019

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEONATOLOGII W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 11.02.2019r.

Zabrze, 21.02.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 04/DK/02/2019

W ZAKRESIE:
WYKONYWANIA LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU NEUROLOGII NA ODDZIALE NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM W TYM WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 08.02.2019r.

Zabrze, 21.02.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 03/DK/02/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI OPERACYJNEJ
PAKIET 2: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
PAKIET 3: WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI W ODDZIAŁACH ZACHOWAWCZYCH I ZABIEGOWYCH
PAKIET 4: WYKONYWANIE ZAWODU PIELĘGNIARKI NA RZECZ PACJENTÓW PRZEWLEKLE CHORYCH
PAKIET 5: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ OPERACYJNEJ
PAKIET 6: WYKONYWANIE ZAWODU POŁOŻNEJ

Zabrze, 05.02.2019r.

Zabrze, 20.02.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 02/DK/01/2019

W ZAKRESIE:
PAKIET 1: USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH SPECJALNOŚCI ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA W TYM UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, WYKONYWANIE PROCEDUR MEDYCZNYCH ORAZ DYŻURÓW LEKARSKICH
PAKIET 2: USŁUGI LEKARSKIE W RAMACH SPECJALNOŚCI ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH

Zabrze, 30.01.2019r.

Zabrze, 07.02.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 01/DO/01/2019

W ZAKRESIE:
BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM) DLA PACJENTÓW HOSPITALIZOWANYCH I ZAOPATRYWANYCH W SZPITALU.

Zabrze, 10.01.2019r.

Zabrze, 22.01.2019r.

Zabrze, 23.01.2019r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 22/DO/09/2018

W ZAKRESIE:
BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, ŚRÓDOPERACYJNYCH (MROŻAKOWYCH), OLIGOBIOPSYJNYCH, CYTOLOGICZNYCH, IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, HISTOCHEMICZNYCH, BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ, OZNACZENIE RECEPTORÓW ER, PR, K i 67 - CAŁODOBOWO

Zabrze, 14.09.2018r.

Zabrze, 19.09.2018r.

Zabrze, 25.09.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 20/DO/08/2018

W ZAKRESIE:
BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH, OLIGOBIOPSYJNYCH, CYTOLOGICZNYCH, IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, HISTOCHEMICZNYCH, BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ, OZNACZENIE RECEPTORÓW ER, PR, K i 67 - CAŁODOBOWO

Zabrze, 22.08.2018r.

Zabrze, 03.09.2018r.

Zabrze, 06.09.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 19/DK/06/2018

W ZAKRESIE:
Wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w ramach dyżurów lekarskich na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Zabrze, 22.06.2018r.

Zabrze, 09.07.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 12/DO/05/2018

W ZAKRESIE:
Badań toksykologicznych i konsultacji toksykologicznych

Zabrze, 15.05.2018r.

Zabrze, 21.05.2018r.

Zabrze, 28.05.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 10/DO/04/2018

W ZAKRESIE:
Badania labotatoryjne

Zabrze, 09.04.2018r.

Zabrze, 23.04.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 07/DO/01/2018

W ZAKRESIE:
Badania histopatologiczne śródoperacyjne (mrożakowe) - całodobowo

Zabrze, 26.01.2018r.

Zabrze, 09.02.2018r.

Zabrze, 15.02.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 04/DO/01/2018

W ZAKRESIE:
Transport medyczny i sanitarny
zadanie 1 - realizacja transportu karetką typu „S”
zadanie 2 - realizacja transportu karetką typu „P”
zadanie 3 - realizacja transportu karetką przewozową typu „T”

Zabrze, 09.01.2018r.

Zabrze, 22.01.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 31/DO/12/2017

W ZAKRESIE:
- badania bronchoskopowe
- badania bakteriologiczne (w kierunku gruźlicy met. MB-BACT, lekooporność)
- konsultacje pulmonologiczne
- konsultacje urologiczne

Zabrze, 22.12.2017r.

Zabrze, 08.01.2018r.

Zabrze, 16.01.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 29/DO/12/2017

W ZAKRESIE:
Transportu medycznego i sanitarnego
zadanie 1 - realizacja transportu karetką typu „S”
zadanie 2 - realizacja transportu karetką typu „P”
zadanie 3 - realizacja transportu karetką przewozową typu „T”

Zabrze, 15.12.2017r.

Zabrze, 08.01.2018r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 19/DO/07/2017

W ZAKRESIE:
Badań rezonansu magnetycznego (RM) dla pacjentów hospitalizowanych i zaopatrywanych w Szpitalu

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 19.07.2017r.

Zabrze, 01.08.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 18/DO/06/2017

W ZAKRESIE:
Badań rezonansu magnetycznego (RM) dla pacjentów hospitalizowanych i zaopatrywanych w Szpitalu wraz z najmem powierzchni użytkowej Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego

Zabrze, 12.06.2017r.

Zabrze, 21.06.2017r.

Zabrze, 30.06.2017r.

Zabrze, 11.07.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 16/DO/05/2017

W ZAKRESIE:
Badań rezonansu magnetycznego (RM) dla pacjentów hospitalizowanych i zaopatrywanych w Szpitalu

Zabrze, 01.06.2017r.

Zabrze, 22.06.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 11/DO/04/2017

W ZAKRESIE:
Badań rezonansu magnetycznego (RM) dla pacjentów hospitalizowanych wraz z najmem powierzchni użytkowej Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o. z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego

Zabrze, 27.04.2017r.

Zabrze, 09.05.2017r.

Zabrze, 16.05.2017r.

Zabrze, 18.05.2017r.

Zabrze, 01.06.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR 10/DO/03/2017

W ZAKRESIE:
Wykonywania opisów badań tomografii komputerowej oraz badań RTG przekazywanych w drodze transmisji danych

Zabrze, 04.04.2017r.

Zabrze, 06.04.2017r.

Zabrze, 12.04.2017r.

Zabrze, 14.04.2017r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 08.07.2019
Podpisał: Sylwia Woźniak
Dokument z dnia: 08.07.2019
Dokument oglądany razy: 90 122