A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 21pn13

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 01.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 26.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/13 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OSPRZĘTU POMOCNICZEGO


Zabrze, 24.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/13 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


Zabrze, 21.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN//13 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Zabrze, 27.06.2013r.


Zabrze,19.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA


Zabrze,18.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/13
NA DZIERŻAWĘ DWÓCH IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, I/ LUB ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze,17.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze,17.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/ PN /13 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.06.2013r.


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 14.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/13 "BUDOWA PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU”

Zabrze, 25.06.2013r.

Zabrze, 27.06.2013r.

Zabrze, 01.07.2013r.


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN//13NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, I/ LUB ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze, 10.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 05.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze, 29.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/13 NA DZIERŻAWĘ:
• DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW
• ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Zabrze, 06.06.2013r.


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZEDZI I OSPRZETU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/2013
NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE:
-POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG (KODAK)
- POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDY, KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH (OLYMPUS)
- POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 28.06.2013r.


Zabrze, 20.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.


Zabrze, 17.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.


Zabrze, 16.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 16.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK.


Zabrze, 13.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK.


Zabrze,08.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze, 16.05.2013r.

Zabrze, 16.05.2013r.

Zabrze, 22.05.2013r.


Zabrze, 07.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 06.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 10.05.2013r.

Zabrze, 13.05.2013r.


Zabrze, 06.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 29.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 06.05.2013r.

Zabrze, 09.05.2013r.

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 15.05.2013


Zabrze, 29.04.2013r,

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 25.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/13 DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH


Zabrze, 23.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zabrze, 29.04.2013r.

Zabrze, 07.05.2013r.

Zabrze, 13.05.2013r.

Zabrze, 14.05.2013r.


Zabrze, 22.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.


Zabrze, 19.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, IMPLANTÓW ZESPOLONYCH ORAZ OPTYKI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 12.04.2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH

Zabrze, 18.04.2013r.

Zabrze, 18.04.2013r.

Zabrze, 10.05.2013r.


Zabrze, 11.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 16.04.2013r.

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zabrze, 17.04.2013r.

Zabrze, 23.04.2013r.


Zabrze, 02.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/13 NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 10.04.2013r.

Zabrze, 11.04.2013r.


Zabrze, 28.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, IMPLANTÓW ZESPOLONYCH ORAZ OPTYKI ARTROSKOPOWYCH

Zabrze, 08.04.2013r.


Zabrze, 27.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 22.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 20.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6

Zabrze, 26.03.2013r.

Zabrze, 08.04.2013r.

Zabrze, 09.04.2013r.


Zabrze, 19.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 21.03.2013r.

Zabrze, 17.04.2013r.

Zabrze, 22.04.2013r.

Zabrze, 25.04.2013r.


Zabrze, 15.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN//13 NA:
• DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
• DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
• DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR
• DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 15.03.2013r.

SPROSTOWANIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/13
NA DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI, DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR, DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT, INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zabrze, 07.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH

Zabrze 12.03.2013r.


Zabrze, 20.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 19.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


Zabrze, 13.02.2013r.

- PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN//13 NA

- DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

- DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI

- DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR

- DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 19.02.2013r.


Zabrze, 13.02.2013r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 1 i 7

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 12.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 06.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze, 05.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 07/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 11.02.2013r.


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 01/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 06.02.2013r.

Zabrze, 07.02.2013r.


Zabrze, 21.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/13 NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,16.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE - W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 25.01.2013r.

Zabrze, 30.01.2013r.

UWAGA !!!! PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !


Zabrze,14.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,11.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,16.01.2013r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zabrze,18.01.2013r.

UWAGA!!!!

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ ZAPYTAŃ, TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 24/01/2013

Zabrze, 21.01.2013r.

!!! UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NA 28.01.2013

Zabrze, 23.01.2013r.

Zabrze, 24.01.2013r.


Zabrze,11.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze,18.01.2013r

Zabrze, 05.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDACYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYM


Zabrze,02.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,10.12.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,14.12.2012r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zabrze,18.12.2012r.


Zabrze,07.12.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/12 NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH WRAZ Z SZAFKAMI, WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA BIELIZNY, PODAJNIKÓW NA PAPIER


Zabrze,04.12.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/12 NA DOSTAWĘ NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH WRAZ Z SZAFKAMI, WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA BIELIZNY, PODAJNIKÓW NA PAPIER


Zabrze,26.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,19.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/12 NA DOSTAWĘ ŁÓŻEK SZPITALNYCH WRAZ Z SZAFKAMI, WÓZKÓW DO PRZEWOŻENIA BIELIZNY, PODAJNIKÓW NA PAPIER

Zabrze,26.11.2012r.

!!! UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
NA 30/11/2012

Zabrze,27.11.2012r.


Zabrze,13.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,13.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/12 NA DOSTAWĘ SERWERA Z MACIERZĄ, URZĄDZENIEM DO KOPII ZAPASOWYCH, ZASILACZEM AWARYJNYM I SZAFĄ DO ZABUDOWY SYSTEMU WRAZ Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU


Zabrze,06.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,05.11.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,31.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,30.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/12 NA DOSTAWĘ SERWERA Z MACIERZĄ, URZĄDZENIEM DO KOPII ZAPASOWYCH, ZASILACZEM AWARYJNYM I SZAFĄ DO ZABUDOWY SYSTEMU WRAZ Z URUCHOMIENIEM SYSTEMU


Zabrze,26.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,24.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 23/PN/12 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,11.10.2012r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ,
ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,21.09.2012r.

PRZETARG NR 22/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze,16.10.2012r.

Zabrze,19.10.2012r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 01.07.2013
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 21.06.2013
Dokument oglądany razy: 25 434