A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.08.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: INFORMACJA O WYBORZE OFERT ZGODNIE Z ART. 91 UST 1 28pn13

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 13.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 35/PN/13 NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 09.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 34/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH, CEMENTU KOSTNEGO, RESORBOWALNEGO MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO ORAZ ZESTAWÓW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO


Zabrze, 06.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/13 NA USŁUGĘ NAPRAWY VIDEOENDOSKOPÓW


Zabrze, 05.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/13 NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY ORAZ NA DOSTAWĘ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA DO LAPARASKOPU NA BLOK OPERACYJNY


Zabrze, 05.08.2013r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 7/ZO/ZPU/13
na Informacje i promocje unijnego źródła współfinansowania projektu pn.: " Budowa Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu "


Zabrze, 05.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY APARATU RTG (KODAK) I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH (OLYMPUS) I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 02.08.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/13 NA ZAKUP VIDEOENDOSKOPÓW WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O


Zabrze, 31.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/13 NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY ORAZ NA DOSTAWĘ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA DO LAPARASKOPU NA BLOK OPERACYJNY


Zabrze, 31.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 35/PN//13 NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH

Zabrze, 05.08.2013r.


Zabrze, 26.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 34/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH, CEMENTU KOSTNEGO, RESORBOWALNEGO MATERIAŁU KOŚCIOZASTĘPCZEGO ORAZ ZESTAWÓW NARZĘDZI DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO

Zabrze, 30.07.2013r.


Zabrze, 26.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/13 NA DOSTAWY FILTRÓW I USŁUGI W ZAKRESIE SERWISOWANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zabrze, 30.07.2013r.

Zabrze, 02.08.2013r,


Zabrze, 25.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/13 "BUDOWA PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU”


Zabrze, 25.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 33/PN/13 NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zabrze, 30.07.2013r.

Zabrze, 01.08.2013r.

Uwaga!!!
aktualny formularz ofertowy


Zabrze, 23.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 23.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 26.07.2013r.


Zabrze, 19.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 18.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/13 NA USŁUGĘ NAPRAWY VIDEOENDOSKOPÓW

Zabrze, 19.07.2013r.

Zabrze, 23.07.2013r.


Zabrze, 18.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/13 NA ZAKUP VIDEOENDOSKOPÓW WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.07.2013r.

Zabrze, 26.07.2013r.

UWAGA !!!!!!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 29.07.2013r.


Zabrze, 16.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/13 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPRZĘTU POMOCNICZEGO


Zabrze, 15.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/13 NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU INTENSYWNY NADZÓR KARDIOLOGICZNY ORAZ DOSTAWĘ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA DO LAPAROSKOPU NA BLOK OPERACYJNY

Zabrze, 22.07.2013r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 25.07.2013r.


Zabrze, 12.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/13 NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 12.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/13 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


Zabrze, 11.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/13
NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE:
• POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG (KODAK)
• POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDY, KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH (OLYMPUS)
• POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 05.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/13 "BUDOWA PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU"


Zabrze, 04.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN//13 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze, 01.07.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 05.07.2013r.

Zabrze, 08.07.2013r.


Zabrze, 26.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/13 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OSPRZĘTU POMOCNICZEGO

Zabrze, 05.07.2013r.


Zabrze, 24.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/13 NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


Zabrze, 21.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN//13 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Zabrze, 27.06.2013r.


Zabrze,19.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA


Zabrze,18.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/13
NA DZIERŻAWĘ DWÓCH IMMUNOCHEMICZNYCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, I/ LUB ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze,17.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze,17.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/ PN /13 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.06.2013r.


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 14.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/13 "BUDOWA PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU”

Zabrze, 25.06.2013r.

Zabrze, 27.06.2013r.

Zabrze, 01.07.2013r.


Zabrze, 13.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN//13NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, I/ LUB ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze, 10.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 05.06.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze, 29.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/13 NA DZIERŻAWĘ:
• DWÓCH ANALIZATORÓW IMMUNOCHEMICZNYCH PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW
• ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Zabrze, 06.06.2013r.


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZEDZI I OSPRZETU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 28.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/2013
NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE:
-POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG (KODAK)
- POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDY, KONSERWACJI I NAPRAWY ZESTAWÓW ENDOSKOPOWYCH (OLYMPUS)
- POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 28.06.2013r.

Zabrze, 03.07.2013r.


Zabrze, 20.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.


Zabrze, 17.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.


Zabrze, 16.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 16.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK.


Zabrze, 13.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK.


Zabrze,08.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/13 NA USŁUGĘ OBSŁUGI BANKOWEJ
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze, 16.05.2013r.

Zabrze, 16.05.2013r.

Zabrze, 22.05.2013r.


Zabrze, 07.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 06.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 10.05.2013r.

Zabrze, 13.05.2013r.


Zabrze, 06.05.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 29.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/13 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 06.05.2013r.

Zabrze, 09.05.2013r.

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 15.05.2013


Zabrze, 29.04.2013r,

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/13 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 25.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/13 DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH


Zabrze, 23.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/13 NA TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.,WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI ELEWACJI, WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZEBUDOWIE WYMIENNIKOWNI C.O. I C.W.U., BUDOWIE INSTALACJI SOLARNEJ, PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Zabrze, 29.04.2013r.

Zabrze, 07.05.2013r.

Zabrze, 13.05.2013r.

Zabrze, 14.05.2013r.


Zabrze, 22.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 8/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6.


Zabrze, 19.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, IMPLANTÓW ZESPOLONYCH ORAZ OPTYKI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 12.04.2013r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH

Zabrze, 18.04.2013r.

Zabrze, 18.04.2013r.

Zabrze, 10.05.2013r.


Zabrze, 11.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/13 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 16.04.2013r.

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!
PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zabrze, 17.04.2013r.

Zabrze, 23.04.2013r.


Zabrze, 02.04.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/13 NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 10.04.2013r.

Zabrze, 11.04.2013r.


Zabrze, 28.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, IMPLANTÓW ZESPOLONYCH ORAZ OPTYKI ARTROSKOPOWYCH

Zabrze, 08.04.2013r.


Zabrze, 27.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 22.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH


Zabrze, 20.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/13 NA PRZEBUDOWĘ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ, C.O. I ELEKTRYCZNEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA SZATNI NA POMIESZCZENIE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POZIOMIE (-4,10M) W BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU PRZY PLACU TRAUGUTTA 6

Zabrze, 26.03.2013r.

Zabrze, 08.04.2013r.

Zabrze, 09.04.2013r.


Zabrze, 19.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 21.03.2013r.

Zabrze, 17.04.2013r.

Zabrze, 22.04.2013r.

Zabrze, 25.04.2013r.


Zabrze, 15.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN//13 NA:
• DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
• DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
• DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR
• DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 15.03.2013r.

SPROSTOWANIE

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/13
NA DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI, DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR, DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT, INFORMACJA O WYBORZE OFERT, INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zabrze, 07.03.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWYCH) ORAZ NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH

Zabrze 12.03.2013r.


Zabrze, 20.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁOW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 19.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


Zabrze, 13.02.2013r.

- PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN//13 NA

- DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

- DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI

- DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR

- DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 19.02.2013r.


Zabrze, 13.02.2013r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 1 i 7

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 12.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 06.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze, 05.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 07/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 11.02.2013r.


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 01/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO


Zabrze, 31.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK – UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 06.02.2013r.

Zabrze, 07.02.2013r.


Zabrze, 21.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/13 NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze,16.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE - W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 25.01.2013r.

Zabrze, 30.01.2013r.

UWAGA !!!! PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !


Zabrze,14.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze,11.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze,16.01.2013r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT PROSZĘ ŚLEDZIĆ STRONĘ INTERNETOWĄ

Zabrze,18.01.2013r.

UWAGA!!!!

ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ ZAPYTAŃ, TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE PRZESUNIĘTY NA 24/01/2013

Zabrze, 21.01.2013r.

!!! UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

NA 28.01.2013

Zabrze, 23.01.2013r.

Zabrze, 24.01.2013r.


Zabrze,11.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze,18.01.2013r

Zabrze, 05.02.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/13 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDACYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYM


Zabrze,02.01.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/12 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCYOpublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 13.08.2013
Podpisał: Andrzej Laskowski
Dokument z dnia: 25.07.2013
Dokument oglądany razy: 27 642