A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.12.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 19/PN/16 OGŁOSZENIE O ZMIANIE

Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 16/ZO/ZPU/2016
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 29.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16
NA „SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.”

Zabrze, 22.11.2016r.

Zabrze, 28.11.2016r.

Zabrze, 02.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 28.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/16
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG DR 7500, SKANERA CR 850 ORAZ STACJI Efilm DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 14/ZO/ZPU/2016
NA USŁUGI MONITORINGU INFESTACJI BUDYNKÓW, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 10.11.2016r.

Zabrze, 18.11.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 15/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE” OGŁOSZONEGO PRZEZ NFOŚIGW W WARSZAWIE

Zabrze, 09.11.2016r.

Zabrze, 15.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 13/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE”

Zabrze, 28.10.2016r.

Zabrze, 07.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 12/ZO/ZPU/2016
NA UDOSTĘPNIENIE I UTRZYMANIE PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO
W OBIEKTACH SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/16
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 24.10.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 30.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 09.12.2016r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 30.11.2016r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 

Zabrze, 21.10.2016r.

Zabrze, 09.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 04.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO.

Zabrze, 24.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.10.2016r.

Zabrze, 27.10.2016r.

Zabrze, 02.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 9/ZO/ZPU/2016
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ
NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. I CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO UL. JANIKA 18 W ZABRZU

Zabrze, 23.09.2016r.

Zabrze, 26.09.2016r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH

Zabrze, 27.09.2016r.

Zabrze, 29.09.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 18.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 20.09.2016r.

Zabrze, 22.09.2016r.


ZAMÓWIENIE ZNAK 7/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.09.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK 05 / ZO / 16 NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO

Zabrze, 12.09.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/16
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 02.09.2016r.

Zabrze, 06.10.2016r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 02.12.2016
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 01.12.2016
Dokument oglądany razy: 92 542