A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 01/PN/15 INFORMACJA O ODRZUCENIU, WYBORZE, UNIEWAŻNIENIU

Zamówienia Publiczne

Zabrze, 09.02.2015r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/15

· NA DOSDTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

· DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

· DZIERŻAWA GAZOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

· DZIERŻAWA CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO ZAMÓWIONYCH BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

· DZIERŻAWA SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 16.02.2015r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 18.02.2015r.


Zabrze, 31.12.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAK 11/ZO/ZPU/2014 NA INSTALACJĘ AUTOMATÓW SOMOSPRZEDAJĄCYCH W OBIEKCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O.


Zabrze, 31.12.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 10/ZO/ZPU/14 PN. NAJMEM POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W BUDYNKU CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA W ZABRZU NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE BADAŃ: OKULISTYCZNYCH Z SALONEM OPTYCZNYM I CIEMNIĄ, LARYNGOLOGICZNYCH Z SALONEM PROTETYKI SŁUCHU I PSYCHOLOGICZNYCH Z PRACOWNIĄ BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH.


Zabrze, 23.12.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZNAK 11/ZO/ZPU/2014 NA INSTALACJĘ AUTOMATÓW SOMOSPRZEDAJĄCYCH W OBIEKCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O.


Zabrze, 17.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 33/PN/14 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 10.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 10.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/14 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW


Zabrze, 08.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 33/PN/14 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze,04.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze,04.12.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30 /PN/14 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 28.11.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/14 NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW ORAZ ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

Zabrze,02.12.2014r.


Zabrze, 21.11.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/14 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO


Zabrze, 12.11.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 30/PN/14 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zabrze, 19.11.2014r.


Zabrze, 21.10.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/PN/14 NA MODERNIZACJĘ, ROZBUDOWĘ I ADAPTACJĘ POSIADANEGO SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO (ROZBUDOWA SYSTEMU STANOWISK NADZORU OKOŁOPORODOWEGO ORAZ 2 KARDIOTOKOGRAFY DO MONITOROWANIA CIĄŻY BLIŹNIACZEJ)


Zabrze, 13.10.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 29/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW

Uwaga: Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 13.10.2014r po opublikowaniu zostanie umieszczony na niniejszej stronie.

Zabrze, 16.10.2014r.

Zabrze, 14.11.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Zabrze, 18.11.2014r.

Zabrze, 19.11.2014r.

Zabrze, 20.11.2014r.

Zabrze, 21.11.2014r.


Zabrze, 03.10.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 5/ZO/ZPU/14 NA INFORMACJE I PROMOCJĘ UNIJNEGO ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTU PN.: "WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O."


Zabrze, 02.10.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 28/PN/14 NA MODERNIZACJĘ, ROZBUDOWĘ I ADAPTACJĘ POSIADANEGO SYSTEMU NADZORU OKOŁOPORODOWEGO MONAKO (ROZBUDOWA SYSTEMU STANOWISK NADZORU OKOŁOPORODOWEGO ORAZ 2 KARDIOTOKOGRAFY DO MONITOROWANIA CIĄŻY BLIŹNIACZEJ)

Zabrze, 07.10.2014r.

Zabrze, 09.10.2014r.


Zabrze, 02.10.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/14 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze, 29.10.2014r.


Zabrze, 24.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „A” (nowe oznaczenie budynku „H”) BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU.


Zabrze, 19.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 19/PN/14 NA DOSTAWY SYSTEMU ZINTEGROWANEJ LAPAROSKOPOWEJ SALI OPERACYJNEJ, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, DIATERMII CHIRURGICZNEJ, ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZPITALNYCH WÓZKÓW FUNKCYJNYCH, WANNY PORODOWEJ, INKUBATORA ORAZ STANOWISKA DO RESUSCYTACJI


Zabrze, 12.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 12.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW ORAZ GAZU MEDYCZNEGO – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 10.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 19/PN/14 NA DOSTAWY SYSTEMU ZINTEGROWANEJ LAPAROSKOPOWEJ SALI OPERACYJNEJ, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, DIATERMII CHIRURGICZNEJ, ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZPITALNYCH WÓZKÓW FUNKCYJNYCH, WANNY PORODOWEJ, INKUBATORA ORAZ STANOWISKA DO RESUSCYTACJI


Zabrze, 08.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „A” (nowe oznaczenie budynku „H”) BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU.


Zabrze, 04.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW ORAZ GAZU MEDYCZNEGO – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 04.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 03.09.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/14 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)


Zabrze, 25.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/14 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)


Zabrze,22.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14 NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „A” (nowe oznaczenie budynku „H”) BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU


Zabrze, 19.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/14 NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DO KWOTY 650 000,00 NA PRZEBUDOWĘ KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „ A” SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU
SP. Z O.O. PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.


Zabrze, 18.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW ORAZ GAZU MEDYCZNEGO - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 25.08.2014r.


Zabrze, 18.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 22.08.2014r.


Zabrze, 08.08.2014r.

3/ZO/ZPU/2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA PROJEKTU DLA ZADANIA PN.: “ WPROWADZENIE E – USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.”


Zabrze, 07.08.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 30.07.2014r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 3/ZO/ZPU/2014

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA PROJEKTU DLA ZADANIA PN.: WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 29.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 28.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/14 NA DOSTAWY SYSTEMU ZINTEGROWANEJ LAPAROSKOPOWEJ SALI OPERACYJNEJ, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, DIATERMI CHIRURGICZNEJ, ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZPITALNYCH WÓZKÓW FUNKCYJNYCH, WANNY PORODOWEJ, INKUBATORA ORAZ STANOWISKA DO RESUSCYTACJI

Zabrze, 07.08.2014r.

Zabrze, 08.08.2014r.

Zabrze, 29.08.2014r.

Zabrze, 01.09.2014r.

Zabrze, 03.09.2014r.


Zabrze, 21.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/14 NA UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWEJ DO KWOTY 650 000,00 NA PRZEBUDOWĘ KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE A SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. PRZY UL. ZAMKOWEJ 4.

Zabrze, 25.07.2014r.

Zabrze, 28.07.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.07.2014r.


Zabrze, 21.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 17.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/14 NA WYKONYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 08.08.2014r.


Zabrze, 09.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/14 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 02.07.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/14 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 27.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ


Zabrze, 24.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/14 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ


Zabrze, 23.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/14 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE RENOWACJI ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH ORAZ WÓZKÓW DO TRANSPORTU ZWŁOK


Zabrze, 18.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 18.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 12.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/14 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 23.06.2014r.

Zabrze, 24.06.2014r.


Zabrze, 09.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/14 NA USŁUGĘ W ZAKRESIE RENOWACJI ŁÓŻEK SZPITALNYCH, SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH ORAZ WÓZKÓW DO TRANSPORTU ZWŁOK


Zabrze, 06.06.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/14 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 28.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/PN/14 NA USŁUGI DLA ZAMÓWIENIA PN.: „WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.”


Zabrze, 28.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/14 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, ORAZ IMPLANTÓW ZESPOLONYCH


Zabrze, 23.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/14 NA DOSTAWY LEKÓW – UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 23.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/14 NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 29.05.2014r.

Zabrze, 02.06.2014r.


Zabrze, 22.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Zabrze, 19.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/14 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 09.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 3/PN/14 NA USŁUGI dla zamówienia pn.: „WPROWADZENIE E-USŁUG W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 09.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/14 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, ORAZ IMPLANTÓW ZESPOLONYCH


Zabrze, 07.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 11.06.2014r.

UWAGA FORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANIE


Zabrze, 05.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Zabrze, 09.05.2014r.

Zabrze, 12.05.2014r.

Zabrze, 16.05.2014r.


Zabrze, 05.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/14 NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH i NIEBEZPIECZNYCH


Zabrze, 02.05.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/14 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 30.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/14 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK


Zabrze, 24.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY


Zabrze, 23.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY


Zabrze, 22.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYM


Zabrze, 10.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI


Zabrze, 08.04.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10 / PN / 14 NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH

Zabrze, 11.04.2014r.

Zabrze, 14.04.2014r.


Zabrze, 31.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/14 NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 03.04.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Zabrze,07.04.2014r.

Zabrze,08.04.2014r.


Zabrze, 28.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/14 NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 04.04.2014.


Zabrze, 28.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/14 NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Zabrze, 03.04.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Zabrze,07.04.2014r.

Zabrze,09.04.2014r.


Zabrze, 18.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 13.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/14 NA:
· DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
· DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH


Zabrze, 06.03.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 28.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/14 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK, LEKÓW ORAZ PASKÓW DO GLUKOMETRÓW - UZUPEŁNIAJĄCY


Zabrze, 13.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/14 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK, LEKÓW ORAZ PASKÓW DO GLUKOMETRÓW - UZUPEŁNIAJĄCY

Zabrze, 17.02.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT!!!

Zabrze, 19.02.2014r.


Zabrze, 11.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY 49/PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 06.02.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN//14 NA:
· DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI
· DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ
· DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Zabrze, 14.02.2014r.

Zabrze, 24.02.2014r.


Zabrze, 29.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


Zabrze, 22.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 21.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze,17.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 2/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 16.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 14.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/14 NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI METODĄ ZAMGŁAWIANIA, POMP INFUZYJNYCH I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zabrze, 21.01.2014r.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Zabrze, 08.01.2014r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/14 NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW


Zabrze, 13.12.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 12.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 48/PN/13 NA DOSTAWY MATERIAŁÓW REMONTOWO – BUDOWLANO – INSTALACYJNYCH


Zabrze, 10.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4


Zabrze, 03.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 44/PN/13 NA DOSTAWY LEKÓW


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 47/PN/13 NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCĄ SPRZEDAŻ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ


Zabrze, 02.12.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 40/PN/13 NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I CEMENTU KOSTNEGO

Zabrze, 02.12.2013r.

UWAGA SPROSTOWANIE
INFORMACJI O WYBORZE OFERT, INFORMACJI O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zabrze, 29.11.2013r

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 43/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.


Zabrze, 28.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 49 /PN/13 NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 30.12.2013r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierajace wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

UWAGA!
Stosowne sprostowanie OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ zostało w dniu dzisiejszym przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, a po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostanie niezwłocznie zamieszczone na naszej stronie.

Zabrze, 03.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 30.12.2013r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 07.01.2014r.

  • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - zawierające wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do SIWZ, które zostało przekazane 03.01.2014r do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zabrze, 20.11.2013r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 46/PN/13 LEASING FINANSOWY NA DOSTAWĘ DWÓCH SAMOCHODÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 02.12.2013r.

Zabrze, 04.12.2013r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 19.02.2015
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 19.02.2015
Dokument oglądany razy: 107 734