A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 07/PN/17 WYJAŚNIENIA, ZAŁĄCZNIKI

Zamówienia Publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. O NOWY BUDYNEK SZPITALNY WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI ORAZ LĄDOWISKIEM WYNIESIONYM DLA HELIKOPTERÓW NA DACHU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, NA POTRZEBY UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ NADZORAMI AUTORSKIMI.

Zabrze, 31.03.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/17
NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM,
DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Zabrze, 28.03.2017r.

Zabrze, 03.04.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/17
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCENCJI WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 20.02.2017r.

Zabrze, 27.02.2017r.

Zabrze, 28.02.2017r.

Zabrze, 03.03.2017r.

Zabrze, 23.03.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zabrze, 16.02.2017r.

Zabrze, 24.03.2017r.

Zabrze, 28.03.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/17
"DOSTAWY (ZAKUP) PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP.ZO.O."

Zabrze, 27.01.2017r.

Zabrze, 17.02.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 21.01.2017r.

Zabrze, 14.02.2017r.

Zabrze, 01.03.2017r.

Zabrze, 16.03.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/16
NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.01.2017r.

Zabrze, 10.01.2017r.

Zabrze, 13.01.2017r.

Zabrze, 23.01.2017r.

Zabrze, 26.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 18/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE KONCEPCJI LOKALIZACJI LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 02.01.2017r.

Zabrze, 03.01.2017r.

Zabrze, 11.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 17/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Zabrze, 21.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 29.12.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 16/ZO/ZPU/2016
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 29.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.11.2016r.

Zabrze, 16.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16
NA „SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.”

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 28.11.2016r.

Zabrze, 15.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 07.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/16
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG DR 7500, SKANERA CR 850 ORAZ STACJI Efilm DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 14/ZO/ZPU/2016
NA USŁUGI MONITORINGU INFESTACJI BUDYNKÓW, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 10.11.2016r.

Zabrze, 18.11.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 15/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE” OGŁOSZONEGO PRZEZ NFOŚIGW W WARSZAWIE

Zabrze, 09.11.2016r.

Zabrze, 15.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 13/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE”

Zabrze, 28.10.2016r.

Zabrze, 07.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 12/ZO/ZPU/2016
NA UDOSTĘPNIENIE I UTRZYMANIE PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO
W OBIEKTACH SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/16
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 24.10.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 30.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 09.12.2016r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 30.11.2016r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 12.12.2016r.

Zabrze, 04.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 

Zabrze, 21.10.2016r.

Zabrze, 09.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 04.11.2016r.

Zabrze, 02.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO.

Zabrze, 24.11.2016r.

Zabrze, 20.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.10.2016r.

Zabrze, 27.10.2016r.

Zabrze, 02.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 9/ZO/ZPU/2016
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ
NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. I CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO UL. JANIKA 18 W ZABRZU

Zabrze, 23.09.2016r.

Zabrze, 26.09.2016r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH

Zabrze, 27.09.2016r.

Zabrze, 29.09.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 18.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 20.09.2016r.

Zabrze, 22.09.2016r.


ZAMÓWIENIE ZNAK 7/ZO/ZPU/16
NA DZIERŻAWĘ POWIERZCHNI POD MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU PŁATNEJ TELEWIZJI OBIEKTOWEJ NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.09.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAK 05 / ZO / 16 NA WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NIE KOLIDUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ WYNAJMUJĄCEGO

Zabrze, 12.09.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/16
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 02.09.2016r.

Zabrze, 06.10.2016r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 03.04.2017
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 03.04.2017
Dokument oglądany razy: 101 000