A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.01.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 01/ZO/ZPU/20 DATA

Zamówienia Publiczne

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

  1. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych.
  2. Po zakończeniu procesu wdrożenia wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (przetargi) będą realizowane za pomocą niżej wskazanej platformy.
  3. Dostęp do platformy dla Wykonawców będzie bezpłatny.
  4. Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.


Platforma Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 01/ZO/ZPU/20

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU DO DEZYNFEKCJI WODY - GENERATOR DWUTLENKU CHLORU WRAZ Z ODCZYNNIKAMI

Zabrze, 09.01.2020r.

Zabrze, 13.01.2020r.

Zabrze, 17.01.2020r.

Zabrze, 20.01.2020r.


POSTĘPOWANIE NR 28/PN/19

PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 03.01.2020r.

Zabrze, 09.01.2020r.

Zabrze, 14.01.2020r.

Zabrze, 17.01.2020r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/19

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SOCJALNO-BIUROWEGO PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 06.12.2019r.

Zabrze, 17.12.2019r.

Zabrze, 30.12.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/19

NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA SOCJALNO – BIUROWEGO PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 23.10.2019r.

Zabrze, 30.10.2019r.

Zabrze, 06.11.2019r.

Zabrze, 14.11.2019r.

Zabrze, 03.12.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 18/ZO/ZPU/19

USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ ŚWIADCZONĄ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 04.12.2019r.

Zabrze, 09.12.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 10.12.2019r.

Zabrze, 16.12.2019r.

Zabrze, 17.12.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 17/ZO/ZPU/19

WYKONANIE I DOSTAWĘ MISIA „URODZIŁEM/URODZIŁAM SIĘ W ZABRZU” DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.12.2019r.

Zabrze, 11.12.2019r.

Zabrze, 11.12.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 16/ZO/ZPU/19

NA ŚWIADCZENIE USŁUG USŁUG POCZTOWYCH DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 28.11.2019r.

Zabrze, 06.12.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 15/ZO/ZPU/19

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 13.11.2019r.

Zabrze, 18.11.2019r.

Zabrze, 20.11.2019r.

Zabrze, 26.11.2019r.

Zabrze, 27.11.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 12/ZO/ZPU/19

NA DOSTAWĘ CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH KOMPATYBILNYCH Z MONITOREM DO POMIARÓW HEMODYNAMICZNYCH

Zabrze, 18.11.2019r.

Zabrze, 21.11.2019r.

Zabrze, 22.11.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/19


NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO DETEKCJI WĘZŁA WARTOWNICZEGO- DETEKTORA PROMIENIOWANIA GAMMA.

Zabrze, 23.10.2019r.

Zabrze, 24.10.2019r.

Zabrze, 28.10.2019r.

Zabrze, 30.10.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 9/ZO/ZPU/19

NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 14.10.2019r.

Zabrze, 21.10.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 10/ZO/ZPU/19

NA DOSTAWĘ ZESTAWU DO DETEKCJI WĘZŁA WARTOWNICZEGO- DETEKTORA PROMIENIOWANIA GAMMA.

Zabrze, 10.10.2019r.

Zabrze, 15.10.2019r.

Zabrze, 21.10.2019r.

Zabrze, 22.10.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/19

NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 07.10.2019r.

Zabrze,14.10.2019r.

Zabrze, 18.10.2019r.

Zabrze, 21.10.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 7/ZO/ZPU/19

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU
SP. Z O.O.

Zabrze, 07.10.2019r.

Zabrze, 16.10.2019r.

Zabrze, 30.10.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 6/ZO/ZPU/19

NA ODŚNIEŻANIE I ODLADZANIE PŁYTY LĄDOWISKA WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Zabrze, 23.09.2019r.

Zabrze,25.09.2019r.

Zabrze, 27.09.2019r.

Zabrze,30.09.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/19

NA DOSTAWĘ POLEASINGOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 19.09.2019r.

Zabrze, 27.09.2019r.

Zabrze, 03.10.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/19

NA DOSTAWĘ NARZĘDZI PRZEZNACZONYCH NA WYPOSAŻENIE SALI ZABIEGOWEJ PODODDZIAŁU GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ I ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ENDOMETRIOZY SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 11.09.2019r.

Zabrze, 17.09.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 20.09.2019r.

Zabrze, 07.10.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/19

NA DOSTAWY LEKÓW I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zabrze, 02.09.2019r.

Zabrze, 11.09.2019r.

Zabrze, 12.09.2019r.

Zabrze, 13.09.2019r.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 19.09.2019r.

Zabrze,27.09.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/19

NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH, OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Zabrze, 20.08.2019r.

Zabrze, 27.08.2019r.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 29.08.2019r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE NAJPÓŹNIEJ 02.09.2019 R

Zabrze, 30.08.2019r.

Zabrze, 11.09.2019r.

Zabrze, 22.10.2019r.

Zabrze, 30.10.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 04/ZO/ZPU/19
NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO W POSTACI GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O.

Zabrze, 19.07.2019r.

Zabrze, 29.07.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 07.08.2019r.

Zabrze, 08.08.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/19

NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 18.07.2019r.

Zabrze, 26.07.2019r.

Zabrze, 30.07.2019r.

Zabrze, 02.08.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/19

NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 26.06.2019r.

Zabrze, 02.07.2019r.

Zabrze, 05.07.2019r.

Zabrze, 23.07.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/19

NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 26.06.2019r.

Zabrze, 04.07.2019r.

Zabrze, 10.07.2019r.

Zabrze, 26.07.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/19

NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI I ZASILANIA SZPITALNEJ BAZY DANYCH EDM CYFROWĄ WERSJĄ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WYTWORZONEJ W POSTACI PAPIEROWEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 28.05.2019r.

Zabrze, 06.06.2019r.

Zabrze, 06.06.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/19

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 04.06.2019r.

Zabrze, 18.06.2019r.

Zabrze, 25.06.2019r.


Zabrze, 14.05.2019r.

POSTĘPOWANIE NR 10/PN/19 PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 16.05.2019r.

Zabrze, 20.05.2019r.

Zabrze, 24.05.2019r.

Zabrze, 24.05.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/19

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.05.2019r.

Zabrze, 20.05.2019r.

Zabrze, 23.05.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 27.05.2019r.

Zabrze, 31.05.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/19

NA DOSTAWĘ NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH, SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ OBUWIA OPERACYJNEGO

Zabrze, 11.04.2019r.

Zabrze, 19.04.2019r.

Zabrze, 26.04.2019r.

Zabrze, 14.05.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/19
NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW,TESTÓW LABORATORYJNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA DOSTAWĘ SUMATORA HEMATOLOGICZNEGO, DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW ISE WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 13.03.2019r.

Zabrze, 20.03.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 21.03.2019r.

Zabrze, 22.03.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 25.03.2019r.

Zabrze, 02.04.2019r.

Zabrze, 30.04.2019r.

Zabrze, 14.06.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 03/ZO/ZPU/19
NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 15.04.2019r.

Zabrze, 18.04.2019r.

Zabrze, 26.04.2019r.

Zabrze, 30.04.2019r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 02/ZO/ZPU/19
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.04.2019r.

Zabrze, 18.04.2019r.

Zabrze, 18.04.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/19
DOSTAWA ZESTAWU MONITOROWANIA SŁUŻĄCEGO DO REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 14.01.2019r.

Zabrze, 23.01.2019r.

Zabrze, 30.01.2019r.


POSTĘPOWANIE NR 27/PN/18
PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 11.01.2019r.

Zabrze, 16.01.2019r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 21.01.2019r.

Zabrze, 29.01.2019r.

Zabrze, 11.02.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/18
NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, SYSTEMU DO SZYCIA ŁĄKOTEK, ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

Zabrze, 27.12.2018r.

Zabrze, 08.01.2019r.

Zabrze, 17.01.2019r.

Zabrze, 29.01.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/18
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 08.10.2018r.

Zabrze, 17.10.2018r.

Zabrze, 24.10.2018r.

Zabrze, 08.11.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/18
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SŁUŻĄCEGO REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 13.10.2018r.

Zabrze, 02.11.2018r.

Zabrze, 06.11.2018r.

Zabrze, 09.11.2018r.

Zabrze, 26.11.2018r.

Zabrze, 20.12.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/18
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 02.10.2018r.

Zabrze, 05.11.2018r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 08.11.2018r.

Zabrze, 21.11.2018r.

Zabrze, 03.12.2018r.

Zabrze, 25.01.2019r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 09.10.2018r.

Zabrze, 18.10.2018r.

Zabrze, 26.11.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/18
DOSTAWA WYPOSAŻENIA, MEBLI ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 31.08.2018r.

Zabrze, 07.09.2018r.

Zabrze, 24.09.2018r.

Zabrze, 10.10.2018r.

Zabrze, 29.10.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/18
NA DOSTAWY ZESTAWÓW OPATRUNKOWYCH DO TERAPII VAC KCI

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 27.07.2018r.

Zabrze, 07.08.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/18
NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 17.07.2018r.

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 25.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/18
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 09.07.2018r.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 18.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.07.2018r.

Zabrze, 23.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.

Zabrze, 25.07.2018r.

Zabrze, 26.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/18
ZABUDOWA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO I ZASILANIA REZERWOWEGO DLA WYBRANEGO SEGMENTU SZPITALA ORAZ ZABUDOWA NOWEJ PODROZDZIELNI NN RGF WRAZ Z NOWYMI PRZYŁĄCZAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI W OBIEKCIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 28.06.2018r.

Zabrze, 06.07.2018r.

Zabrze, 09.07.2018r.

Zabrze, 12.07.2018r.

Zabrze, 24.07.2018r.

Zabrze, 03.08.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 10/PN/18
NA DOSTAWY ZAMKNIĘTGO SYSTEMU POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

Zabrze, 21.06.2018r.

Zabrze, 26.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.

Zabrze, 06.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 09/ZO/ZPU/18
NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ ŚWIADCZONĄ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 27.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/18
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO W POSTACI GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 08/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY DRUKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.

Zabrze, 17.05.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 07/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 06.06.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

Zabrze, 19.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 08.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.

Zabrze, 30.05.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 05/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 20.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/18
NA USŁUGI UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 23.05.2018r.

Zabrze, 13.06.2018r.

OGŁOSZENIE O WPROWADZONYCH ZMIANACH DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZOSTAŁO W DNIU DZISIEJSZYM PRZESŁANE DO PUBLIKACJI W DUUE

Zabrze, 14.06.2018r.

Zabrze, 21.06.2018r.

Zabrze, 04.07.2018r.

Zabrze, 12.07.2018r.

Zabrze, 13.07.2018r.

Zabrze, 19.07.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 04/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 06.04.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/18
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 05.04.2018r.

Zabrze, 10.05.2018r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 15.05.2018r.

Zabrze, 18.05.2018r.

Zabrze, 04.07.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/18
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Zabrze, 22.03.2018r.

Zabrze, 12.04.2018r.

Zabrze, 17.04.2018r.

Zabrze, 23.04.2018r.

Zabrze, 02.05.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/18
NA DZIERŻAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TESTÓW LABORATORYJNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 03.04.2018r.

Zabrze, 07.05.2018r.

Zabrze, 14.05.2018r.

Zabrze, 14.06.2018r.

Zabrze, 29.06.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/17
NA UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM

Zabrze, 20.03.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI

Zabrze, 18.01.2018r.

Zabrze, 01.03.2018r.

Zabrze, 09.03.2018r.


POSTĘPOWANIE L.DZ.SM/DZ/3504/2018
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:
USŁUGA TRANSPORTOWA ŚWIADCZONA W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 16.04.2018r.
Opublikował: Franciszek Skiba
Publikacja dnia: 20.01.2020
Podpisał: Dorota Kijowska
Dokument z dnia: 17.01.2020
Dokument oglądany razy: 181 061