A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 02/PN/18 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 04/ZO/ZPU/18
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.03.2018r.

Zabrze, 22.03.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/18
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH

Zabrze, 07.02.2018r.

Zabrze, 13.03.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/18
NA DZIERŻAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ TESTÓW LABORATORYJNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH, NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 07.02.2018r.

Zabrze, 08.03.2018r.

Zabrze, 12.03.2018r.

Zabrze, 13.03.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 31/ZO/ZPU/17
NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ ŚWIADCZONĄ W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA MIEJSKIEGOW ZABRZU SP. Z O.O. - PRZEWÓZ LEKARZA I PIELĘGNIARKI

Zabrze, 20.12.2017r.

Zabrze, 28.12.2017r.

Zabrze, 28.12.2017r.


POSTĘPOWANIE NR 28/PN/17
PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 14.12.2017r.

Zabrze, 20.12.2017r.

Zabrze, 27.12.2017r.

Zabrze, 18.01.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/17
NA UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM

Zabrze, 23.11.2017r.

Zabrze, 01.12.2017r.

Zabrze, 05.12.2017r.

Zabrze, 11.12.2017r.

Zabrze, 19.12.2017r.

Zabrze, 22.12.2017r.

Zabrze, 10.01.2018r.

Zabrze, 12.01.2018r.

Zabrze, 17.01.2018r.

Zabrze, 18.01.2018r.

Zabrze, 24.01.2018r.

Zabrze, 26.01.2018r.

Zabrze, 29.01.2018r.

Zabrze, 30.01.2018r.

Zabrze, 01.02.2018r.

Zabrze, 20.03.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 26/ZO/ZPU/17
NA MONTAŻ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ KONTROLI DOSTĘPU W APTECE CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 22.11.2017r.

Zabrze, 28.11.2017r.

Zabrze, 28.11.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 24/ZO/ZPU/17
NA USŁUGI MONITORINGU INFESTACJI BUDYNKÓW, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 16.11.2017r.

Zabrze, 20.11.2017r.

Zabrze, 23.11.2017r.

Zabrze, 23.11.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 26/PN/17
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 14.11.2017r.

Zabrze, 14.12.2017r.

Zabrze, 22.12.2017r.

Zabrze, 30.01.2018r.

Zabrze, 01.02.2018r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI, CEMENTU KOSTNEGO ORAZ ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ I ZESTAWU JEDNORAZOWEGO DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO I AUTOTRANSFUZJI KRWI

Zabrze, 13.12.2017r.

Zabrze, 03.01.2018r.

Zabrze, 05.01.2018r.

Zabrze, 18.01.2018r.

Zabrze, 01.03.2018r.

Zabrze, 09.03.2018r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 20/ZO/ZPU/17
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.10.2017r.

Zabrze, 26.10.2017r.

Zabrze, 27.10.2017r.

Zabrze, 30.10.2017r

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze,30.10.2017r.

Zabrze, 08.11.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 19/ZO/ZPU/17
NA DOSTAWY (ZAKUP) PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 17.10.2017r.

Zabrze, 19.10.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 23.10.2017r.

Zabrze, 03.11.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/17
NA WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ APTEKI SZPITALNEJ

Zabrze, 16.10.2017r.

Zabrze, 16.10.2017r.

Zabrze, 19.10.2017r.

Zabrze, 20.10.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 24.10.2017r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA AKTUALNYM ZAŁĄCZNIKU NR 1

Zabrze, 24.10.2017r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA AKTUALNYCH ZAŁĄCZNIKACH

Zabrze, 31.10.2017r.

Zabrze, 08.11.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/17
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Zabrze, 01.09.2017r.

Zabrze, 08.09.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 4 i 7

Zabrze, 18.09.2017r.

Zabrze, 27.09.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 22/PN/17
NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Zabrze, 06.09.2017r.

Zabrze, 13.09.2017r.

Zabrze, 27.09.2017r.

Zabrze, 12.10.2017r.

Zabrze, 17.11.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/17
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 11.08.2017r.

Zabrze, 18.08.2017r.

Zabrze, 24.08.2017r.

Zabrze, 31.08.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/17
· DZIERŻAWA SYSTEMU INKUBACYJNO – POMIAROWEGO DO IDENTYFIKACJI LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWA ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DZIERŻAWA IMMUNOCHEMICZNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z APARATEM BACK – AP I SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
· DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO DRG HYBRID XL

Zabrze, 06.09.2017r.

Zabrze, 04.10.2017r.

Zabrze, 18.10.2017r.

Zabrze, 03.11.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 13/ZO/ZPU/17
NA USŁUGĘ FARMACEUTYCZNĄ POLEGAJĄCĄ NA SPORZĄDZANIU MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO NOWORODKÓW WRAZ Z DOSTAWĄ GOTOWEJ MIESZANINY W POSTACI WORKÓW DO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 09.08.2017r.

Zabrze, 21.08.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/17
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

Zabrze, 04.08.2017r.

Zabrze, 30.08.2017r.

Zabrze, 18.09.2017r.

Zabrze, 30.10.2017r.

Zabrze, 03.11.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/17
NA WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”

Zabrze, 01.08.2017r.

Zabrze, 07.08.2017r.

Zabrze, 10.08.2017r.

Zabrze, 04.09.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/17
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA WIRÓWKI LABORATORYJNEJ

Zabrze, 01.08.2017r.

Zabrze, 07.08.2017r.


POSTĘPOWANIE L.DZ. SM/DZ/9828/2017
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”
WARTOŚĆ PROJEKTU – 22.800.000,00 PLN

Zabrze, 13.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/17
NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 10.07.2017r.

Zabrze, 24.07.2017r.

Zabrze, 31.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/17
NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.07.2017r.

Zabrze, 13.07.2017r.

Zabrze, 20.07.2017r.

Zabrze, 25.07.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 09/ZO/ZPU/17
NA DZIERŻAWĘ IMMUNOCHEMICZNEGO ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z APARATEM BACK-UP I SUKCESYWNYMI DOSTAWAMI ODCZYNNIKÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 06.07.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.

Zabrze, 18.07.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DO ZAMÓWIENIA ZNAK 07/ZO/ZPU/17
DOSTAWA RESPIRATORA TRANSPOTROWEGO DLA POTRZEB
SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 20.07.2017r.

Zabrze, 20.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/17
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ I IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH

Zabrze, 28.06.2017r.

Zabrze, 05.07.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze,12.07.2017r.

Zabrze, 24.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/17
NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Zabrze, 28.06.2017r.

Zabrze, 04.07.2017r.

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 21.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/17
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH, HIGIENICZNYCH I GOSPODARCZYCH

Zabrze, 16.06.2017r.

Zabrze, 22.06.2017r.

Zabrze, 23.06.2017r.

Zabrze, 29.06.2017r.

Zabrze, 18.07.2017r.


POSTĘPOWANIE L.DZ. 8032
PROWADZONE W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA POTRZEBY OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.
WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM:
„UTWORZENIE W RAMACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ Z LĄDOWISKIEM PRZYSZPITALNYM”
WARTOŚĆ PROJEKTU – 22.800.000,00 PLN

Zabrze, 08.06.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 11/PN/17
NA DOSTAWY DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Zabrze, 02.06.2017r.

Zabrze, 16.06.2017r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH W ZAKRESIE PAKIETÓW NR 1-6

Zabrze, 03.07.2017r.

Zabrze, 11.07.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.

Zabrze, 28.07.2017r.


POSTĘPOWANIE NR 10/PN/17
PROWADZONE JAKO USŁUGA SPOŁECZNA
ZGODNIE Z ART. 138O USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 11.05.2017r.

Zabrze, 19.05.2017r.

Zabrze, 26.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/17
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI

Zabrze, 26.05.2017r.

Zabrze, 06.06.2017r.

Zabrze, 16.06.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 08/PN/17
NA WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW MEDYCZNYCH I WYWÓZ I NEUTRALIZACJĘ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Zabrze, 23.06.2017r.

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 • SIWZ
 • FORMULARZE - wersja nieedytowalna
 • FORMULARZE - wersja edytowalna
  - ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA
  - ZAŁĄCZNIK NR 1A - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWO CENOWY
  - ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  - ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  - ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Zabrze, 29.06.2017r.

Zabrze, 30.06.2017r.

Zabrze, 07.07.2017r.

Zabrze, 14.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17
NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. O NOWY BUDYNEK SZPITALNY WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI ORAZ LĄDOWISKIEM WYNIESIONYM DLA HELIKOPTERÓW NA DACHU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU, NA POTRZEBY UTWORZENIA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z UZYSKANIEM DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ NADZORAMI AUTORSKIMI.

Zabrze, 31.03.2017r.

Zabrze, 05.04.2017r.

Zabrze, 11.04.2017r.

Zabrze, 04.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/17
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH,
DZIERŻAWĘ GAZOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 10.04.2017r.

Zabrze, 20.04.2017r.

Zabrze, 25.04.2017r.

Zabrze, 08.05.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/17
NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM,
DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Zabrze, 28.03.2017r.

Zabrze, 03.04.2017r.

Zabrze, 06.04.2017r.

Zabrze, 28.04.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/17
NA DOSTAWY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zabrze, 10.04.2017r.

Zabrze, 16.05.2017r.

Zabrze, 18.05.2017r.

Zabrze, 22.05.2017r.

Zabrze, 31.05.2017r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do UPUE dnia 31.05.2017r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.

Zabrze, 02.06.2017r.

Zabrze, 21.06.2017r.

Zabrze, 12.07.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 03/PN/17
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCENCJI WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 20.02.2017r.

Zabrze, 27.02.2017r.

Zabrze, 28.02.2017r.

Zabrze, 03.03.2017r.

Zabrze, 23.03.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I/LUB POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

Zabrze, 16.02.2017r.

Zabrze, 24.03.2017r.

Zabrze, 28.03.2017r.

Zabrze, 06.04.2017r.

Zabrze, 12.04.2017r.

Zabrze, 31.05.2017r.

Zabrze, 28.07.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 1/ZO/ZPU/17
"DOSTAWY (ZAKUP) PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW I SPRZĘTU MECHANICZNEGO BĘDĄCEGO W DYSPOZYCJI SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP.ZO.O."

Zabrze, 27.01.2017r.

Zabrze, 17.02.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/17
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Zabrze, 21.01.2017r.

Zabrze, 14.02.2017r.

Zabrze, 01.03.2017r.

Zabrze, 16.03.2017r.

Zabrze, 28.04.2017r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 25/PN/16
NA DOSTAWĘ PALIWA GAZOWEGO I ŚWIADCZENIE USŁUGI JEGO DYSTRYBUCJI DO OBIEKTÓW SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 04.01.2017r.

Zabrze, 10.01.2017r.

Zabrze, 13.01.2017r.

Zabrze, 23.01.2017r.

Zabrze, 26.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 18/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE KONCEPCJI LOKALIZACJI LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA TERENIE SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. WRAZ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 02.01.2017r.

Zabrze, 03.01.2017r.

Zabrze, 11.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 17/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Zabrze, 21.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.

Zabrze, 23.12.2016r.

Zabrze, 29.12.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 16/ZO/ZPU/2016
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 29.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 30.11.2016r.

Zabrze, 16.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/16
NA „SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.”

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 22.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/16
NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA
ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI

Zabrze, 28.11.2016r.

Zabrze, 15.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 21/PN/16
NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 07.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 20/PN/16
NA USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAW APARATU RTG DR 7500, SKANERA CR 850 ORAZ STACJI Efilm DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 24.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 14/ZO/ZPU/2016
NA USŁUGI MONITORINGU INFESTACJI BUDYNKÓW, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 10.11.2016r.

Zabrze, 18.11.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 15/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE” OGŁOSZONEGO PRZEZ NFOŚIGW W WARSZAWIE

Zabrze, 09.11.2016r.

Zabrze, 15.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 13/ZO/ZPU/2016
NA WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH ORAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH I NABORU PROJEKTÓW PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA. CZĘŚĆ 2) ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII W BUDOWNICTWIE”

Zabrze, 28.10.2016r.

Zabrze, 07.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 12/ZO/ZPU/2016
NA UDOSTĘPNIENIE I UTRZYMANIE PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO SYMETRYCZNEGO
W OBIEKTACH SZPITALNYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 25.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/16
NA DOSTAWY LEKÓW

Zabrze, 24.10.2016r.

Zabrze, 25.11.2016r.

Zabrze, 30.11.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 09.12.2016r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłano do DUOPWE dnia 30.11.2016r.
po opublikowaniu zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej.

Zabrze, 02.12.2016r.

Zabrze, 12.12.2016r.

Zabrze, 04.01.2017r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 11/ZO/ZPU/2016
NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 

Zabrze, 21.10.2016r.

Zabrze, 09.11.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW  ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Zabrze, 04.11.2016r.

Zabrze, 02.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 17/PN/16
NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI CEMENTU KOSTNEGO.

Zabrze, 24.11.2016r.

Zabrze, 20.12.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 12/PN/16
NA SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.

Zabrze, 07.10.2016r.

Zabrze, 27.10.2016r.

Zabrze, 02.11.2016r.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
DO ZAMÓWIENIA ZNAK 9/ZO/ZPU/2016
ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ
NA RZECZ SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O. O. I CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO UL. JANIKA 18 W ZABRZU

Zabrze, 23.09.2016r.

Zabrze, 26.09.2016r.

UWAGA, PROSIMY O SKŁADANIE OFERT NA ZAKTUALIZOWANYCH PLIKACH

Zabrze, 27.09.2016r.

Zabrze, 29.09.2016r.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zabrze, 18.10.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/16
NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ DZIERŻAWA GENERATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zabrze, 20.09.2016r.

Zabrze, 22.09.2016r.


PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/16
NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA (CATERING)

Zabrze, 02.09.2016r.

Zabrze, 06.10.2016r.
Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 22.03.2018
Podpisał: Karolina Grabowiec
Dokument z dnia: 22.03.2018
Dokument oglądany razy: 131 854